آموزش دستورات CMD

سلام دوستان، با آموزش دستورات CMD در خدمت شما عزیزان هستیم. cmd یا command propt با ترجمه فارسی خط فرمان، برنامه ای است که به وسیله آن می توان در سیستم عاملهای گوناگون با دادن دستورات متنی از قبل تعریف شده، کارهایی حساس را انجام داد.  در این مبحث می خواهیم به آموزش دستورات cmd بپردازیم. مطالعه آموزش دستورات cmd، ما را قادر به انجام کارهایی می کند که انجام آنها بعضا می تواند اجتناب ناپذیر باشد، و یا استفاده از آنها زمان انجام کارهای ما را به شدت کاهش داده و اثرات جادویی بر روی روند سرعت کاری ما داشته باشند.

لذا در اینجا توصیه می کنیم که با مطالعه و استفاده از آموزش دستورات CMD که گردآوری کرده ایم، مهارتهای کامپیوتری خود را بهبود بخشید. ما در آموزش دستورات cmd سعی کرده ایم که بیشتر دستورات رایج را گردآوری و مورد بررسی قرار دهیم. لذا در اینجا ما شما را به استفاده از آموزش دستورات cmd دعوت می کنیم.

آموزش دستورات cmd

مجموعه ای نسبتا کامل از دستورات پرکاربرد CMD:

و اما در اینجا مجموعه ای نسبتا کامل از آموزش دستورات cmd را برای آموزش و استفاده عملی به حضورتان تقدیم می کنیم. امیدواریم که استفاده از آموزش دستورات cmd منجر به یادگیری هرچه بهتر شما عزیزان شود و در نهایت بتوانید بدون نگاه کردن به آموزش دستورات cmd، دستورات مورد نیاز خود را به صورت حفظی وارد کرده و استفاده نمایید. و باز امیدواریم که استفاده از آموزش دستورات cmd را به دوستان خود نیز توصیه کنید.

dir

dir جهت نمایش محتوای فولدری که در آن هستیم، استفاده می شود.

در اولین مبحث از آموزش دستورات cmd به dir می پرازیم. در صورت نیاز به آموزش می توانید در اینجا توضیحات جزئی تر را در مورد آن ببینید.

cd

cd جهت انتقال به فولدر مقصد، استفاده می شود.

و اما در دومین مبحث از آموزش دستورات cmd به cd برمی خوریم. که برای آموزش بیشتر وارد لینک می شویم.

md

md جهت ایجاد یک فولدر جدید، استفاده می شود.

و در سومین مبحث از آموزش دستورات cmd نوبت به md می رسد.

copy

جهت کپی کردن فایل یا فولدر انتخابی، استفاده می شود..

چهارمین مبحث از آموزش دستورات cmd مربوط به  copy می رسد.

move

جهت جابجایی فایل یا فولدر انتخابی، استفاده می شود..

مبحث پنجم از آموزش دستورات cmd مربوط به  move است.

del

جهت حذف فایل یا فولدر انتخابی، استفاده می شود..

مبحث ششمین از آموزش دستورات cmd مربوط به del است.

cls

جهت پاک کردن صفحه کنسول cmd، استفاده می شود..

و هفتمین مبحث از آموزش دستورات cmd مربوط به cls است.

type

جهت نمایش محتوای فایل متنی، استفاده می شود.

و در هشتمین مبحث از آموزش دستورات cmd مربوط به type است.

ping

جهت تست برقراری ارتباط با یک server انتخابی، استفاده می شود.

و در هشتمین مبحث از آموزش دستورات cmd مربوط به ping است.

ipconfig

جهت نمایش اطلاعات IP سیستم، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

netstat

جهت نمایش وضعیت شبکه، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

tasklist

جهت نمایش لیست فرآیندهای در حال اجرا، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

shutdown

جهت خاموش کردن سیستم کامپیوتری، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

systeminfo

جهت نمایش اطلاعات سیستم، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

help

جهت نمایش دستورات cmd و توضیحاتی درباره هریک از آنها، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

arp

جهت نمایش و تغییر جدول ARP شبکه، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

assoc

جهت مشاهده یا نمایش و همچنین مدیریت File Extension ها، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

at

جهت برنامه‌ریزی اجرای دستور در زمان مشخص، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

attrib

جهت تغییر دادن ویژگیهای فایلها و فولدرها، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

bcdedit

جهت تنظیمات بوت ویندوز، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

bitsadmin

جهت مدیریت دانلود فایل‌ها با استفاده از Background Intelligent Transfer Service (BITS)، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

break

جهت ایجاد وقفه در یک برنامه دستوری در حال اجرا، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

cacls

جهت تعیین مجوزهای دسترسی برای کاربران و گروه‌ها، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

call

جهت فراخوانی یک برنامه دستوری دیگر، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

cd

جهت انتقال به فولدر مقصد، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

certreq

جهت درخواست گواهینامه از یک مرکز اعتبارسنجی، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

certutil

جهت مدیریت گواهینامه‌ها و اطلاعات شناسایی، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

change

جهت تغییر پارامترهای دوره‌های تغییرات، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

chcp

جهت تغییر دادن کد صفحه نمایش، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

chdir

جهت انتقال به فولدر مقصد، استفاده می شود. (chdir و cd یکی هستند)

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

chkntfs

جهت بررسی و تنظیم وضعیت چک کردن فایل‌سیستم در زمان بالا آمدن سیستم عامل، استفاده می شود..

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

choice

جهت ایجاد یک لیست از گزینه‌ها و انتخاب یکی از آنها توسط کاربر، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

cipher

جهت رمزگذاری و رمزگشایی فایل‌ها و فولدرها با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری مختلف، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

cleanmgr

جهت حذف فایل‌هایی که در راه اجرای سیستم عامل به صورت موقتی ایجاد شده‌اند و آزاد کردن فضایی که به طور ناخودآگاه توسط سیستم عامل گرفته شده است، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

clip

جهت کپی کردن محتوای یک فایل یا خروجی یک دستور به محتوای کلیپ بورد سیستم عامل، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

cls

جهت پاک کردن صفحه کنسول cmd و حذف محتوای قبلی، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

cmd

جهت باز کردن یک کنسول cmd جدید در محیط سیستم عامل، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

color

جهت تغییر رنگ پس زمینه و متن محیط کاری در کنسول سیستم عامل، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

comp

جهت مقایسه محتوای دو فایل با یکدیگر و نمایش تفاوت آنها، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

compact

جهت کاهش حجم یک فایل فشرده شده، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

convert

جهت تبدیل فرمت یک درایو از FAT به NTFS و بالعکس، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

copy

جهت کپی کردن فایلها و فولدرها از مکانی به مکانی دیگر، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

cprofile

جهت ویرایش پروفایل یک کاربر در سیستم عامل، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

date

جهت مشاهده و نیز تنظیم تاریخ سیستم، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

debug

جهت اجرای یک برنامه در داخل یک محیط دیباگینگ، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

defrag

جهت بازیابی فضای خالی در هارد دیسک و بهبود عملکرد آن، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

del

جهت حذف یک یا چند فایل از محل ذخیره آنها، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

dir

جهت نمایش لیستی از فایل‌ها و فولدرهای موجود در یک مسیر، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

diskpart

جهت مدیریت دیسک‌ها و پارتیشن‌های آنها، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

diskperf

جهت فعال یا غیرفعال کردن عملکرد پیشرفته دستگاه‌های ذخیره‌سازی در ویندوز، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

diskraid

جهت مدیریت رید‌های سخت‌افزاری در ویندوز، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

dism

جهت مدیریت تصاویر ویندوز و افزودن و حذف بسته‌های قابل نصب، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

dispdiag

جهت تشخیص و رفع مشکلات نمایشگر و دیگر تجهیزات ورودی/خروجی، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

doskey

جهت ذخیره و نمایش تاریخچه دستورات و ایجاد میانبر برای دستورات پر تکرار، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

driverquery

جهت نمایش لیست درایورهای نصب شده در سیستم عامل، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

echo

جهت نمایش یک پیام در خط فرمان و یا تغییر مقدار یک متغیر، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

edit

جهت باز کردن و ویرایش یک فایل متنی در خط فرمان، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

eventcreate

جهت ایجاد یک رویداد در لاگ‌های ویندوز، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

eventquery

جهت جستجو در لاگ‌های ویندوز و نمایش رویدادهای مربوطه، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

eventtriggers

جهت ایجاد و مدیریت رویدادهایی که برای اجرای عملیاتی خاصی به کار می‌روند، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

expand

جهت باز کردن یک فایل فشرده‌سازی شده و استخراج فایل‌های داخل آن، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

fc

جهت مقایسه محتوای دو فایل و نمایش تفاوت آنها، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

find

جهت جستجوی یک رشته مشخص در محتوای یک فایل، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

findstr

جهت جستجوی الگو‌های مشخص در محتوای یک فایل، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

for

جهت اجرای یک دستور خاص برای هر یک از موردهای یک لیست، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

format

جهت فرمت کردن یک درایو با فرمت خاص، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

fsutil

جهت انجام عملیاتی مربوط به فایل‌سیستم در سطح پایین، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

ftp

جهت اتصال به یک سرور FTP و انتقال فایل‌ها به آن، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

ftype

جهت تعیین برنامه پیش‌فرض برای باز کردن یک نوع فایل، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

getmac

جهت نمایش آدرس MAC دستگاه‌های متصل به شبکه، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

goto

جهت پرش به یک برچسب خاص در کد دستوری، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

gpresult

جهت نمایش تنظیمات گروه‌های سیاست در ویندوز، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

gpupdate

جهت به‌روزرسانی تنظیمات گروه‌های سیاست در ویندوز، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

graftabl

جهت فعال کردن حروف غیرلاتین در خط فرمان، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

help

جهت نمایش راهنمای دستورات خط فرمان و اطلاعات مربوط به آنها، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

hostname

جهت نمایش نام کامپیوتر، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

icacls

جهت مدیریت مجوزهای دسترسی فایل ها و فولدرها، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

if

شرطی را بررسی کرده و اقدامات مختلفی را براساس آن انجام می دهد.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

inuse

جهت نمایش پورتهای باز و فایلهایی که در حال استفاده هستند، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

ipconfig

جهت نمایش اطلاعات پیکربندی شبکه، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

klist

جهت نمایش لیستی از تیکت های Kerberos، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

label

جهت تعیین برچسب (لیبل) برای درایو، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

lodctr

شمارنده های عملکرد را بارگیری و ثبت مجدد می کند.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

logman

جهت فراهم کردن ابزار مدیریت رویدادها و عملکرد سیستم عامل، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

logoff

جهت خروج کاربر از جلسه کاری، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

lpq

جهت نمایش لیست صف چاپگر، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

lpr

جهت ارسال فایل ها برای چاپ به یک چاپگر شبکه، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

md

جهت ایجاد یک فولدر جدید، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

جهت ایجاد یک لینک سخت افزاری و یا نرم افزاری به یک فایل یا پوشه، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

mode

جهت تغییر دادن حالت یا mode دستگاه، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

more

جهت نمایش صفحه بندی محتوای فایل، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

mountvol

جهت مدیریت نقطه اتصال درایو، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

move

جهت انتقال یک یا چند فایل یا فولدر به مکان جدید، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

msg

جهت ارسال پیام به سایر کاربران، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

msiexec

جهت انجام عمل نصب و یا حذف یک برنامه با فرمت MSI، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

nbtstat

جهت انجام عمل بررسی اطلاعات NetBIOS، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

net

جهت مدیریت تنظیمات شبکه و ارتباطات، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

netcfg

جهت بررسی تنظیمات شبکه و اعمال تغییرات، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

netsh

جهت مدیریت تنظیمات شبکه، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

netstat

جهت بررسی اطلاعات شبکه، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

nfsadmin

جهت مدیریت NFS سرویس، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

nlbmgr

جهت تعیین سیاست های مدیریت بار شبکه، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

nslookup

جهت بررسی اطلاعات DNS، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

openfiles

جهت نمایش و مدیریت فایل های باز در شبکه، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

pathping

جهت بررسی مسیر بسته های ICMP  به یک میزبان مشخص، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

pause

جهت توقف موقت اجرای دستور تا مثلا کاربر بتواند پیامها را بخواند، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

perfmon

ابزار مانیتورینگ عملکرد سیستم را فراهم می کند.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

ping

جهت بررسی ارتباط با یک میزبان مشخص، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

popd

جهت تغییر فولدر فعلی به فولدر قبلی در پشته، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

powercfg

جهت مدیریت تنظیمات مصرف باتری و برق، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

print

جهت چاپ فایل هایی را که برای چاپ در نظر گرفته شده اند، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

prompt

جهت تغییر پیام دستوری، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

pushd

فولدر کاری را به پشته اضافه می کند و به آن سوئیچ می کند.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

query

جهت نمایش اطلاعات پردازش ها، سرویس ها، نشست ها و سایر اجزای سیستم، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

qwinsta

جهت بررسی اطلاعات نشست های راه دور، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

recover

جهت بازیابی فایل های دسترس پذیر از قبیل فایل های آرشیو معیوب شده، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

reg

کار با ریجیستری ویندوز را انجام می دهد.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

regedit

ویرایشگر ریجیستری ویندوز را باز می کند.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

regsvr32

جهت اضافه کردن فایل های DLL به ریجیستری ویندوز، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

rem

توضیحاتی برای یک دستور را درج می کند.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

rename

جهت تغییر دادن نام فایل یا فولدر انتخابی، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

replace

جهت جایگزین کردن محتوای یک فایل با محتوایی دیگر، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

reset session

جهت پاک کردن تمام sessionهای یک کاربر خاص، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

rmdir

جهت حذف یک فولدر انتخابی، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

robocopy

فایل ها و فولدرها را بین دو مکان کپی می کند.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

route

جهت مدیریت جدول مسیریابی، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

runas

یک برنامه را با دسترسی مدیریتی اجرا می کند.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

sc

جهت مدیریت سرویس های ویندوز، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

schtasks

جهت مدیریت برنامه های زمان بندی شده، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

set

متغیرهای محیطی را تعیین می کند.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

setlocal

محیط محلی را تعیین می کند.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

sfc

فایل های سیستمی ویندوز را بررسی کرده و در صورت بروز خطاهایی، آنها را تعمیر می کند.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

shadow

یک نشست را با یک نشست دیگر جایگزین می کند.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

shift

پارامترهای ورودی دستور را به سمت چپ جابجا می کند.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

shutdown

جهت خاموش کردن سیستم، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

sort

جهت مرتب کردن محتوای یک فایل، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

start

جهت اجرای یک برنامه جدید، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

subst

یک حرف دستی را به یک مسیر پوشه تبدیل می کند.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

systeminfo

جهت نمایش اطلاعات مختلف در مورد سیستم، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

takeown

جهت تغییر مالکیت یک فایل یا فولدر، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

taskkill

جهت توقف یک پردازش یا برنامه، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

tasklist

جهت نمایش لیست پردازش های در حال اجرا، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

tcmsetup

ابزار مدیریت تلفن های تحت شبکه را فراهم می کند.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

telnet

جهت متصل شدن به یک سرور با استفاده از پروتکل telnet، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

time

جهت نمایش و تنظیم زمان سیستم، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

timeout

مدت زمانی مشخص را منتظر می ماند و سپس ادامه می دهد.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

title

جهت تغییر دادن عنوان پنجره فعلی، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

tracert

جهت پیگیری مسیر بسته های شبکه، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

tree

جهت نمایش ساختار درختی یک فولدر، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

type

جهت نمایش محتوای یک فایل، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

typeperf

جهت نمایش عملکرد سیستم  در زمان واقعی، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

tzutil

جهت تنظیم منطقه زمانی سیستم، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

ver

جهت نمایش نسخه ویندوز، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

verify

جهت انجام عمل بررسی اعتبار فایل های کپی شده، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

vol

جهت نمایش برچسب و نام درایوهای قابل دسترس، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

vssadmin

جهت مدیریت سرویس های پشتیبانی حجم سایه نوار، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

w32tm

جهت تغییر تنظیمات ساعت ویندوز، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

wmic

جهت فراهم آوردن ابزار مدیریت ویندوز، استفاده می شود.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.

xcopy

فایل ها و پوشه ها را بین دو مکان کپی می کند، اما به طور خاص تنظیمات پیشرفته تری را نیز فراهم می کند.

و اکنون به مطلب بعدی آموزش می پردازیم.